Home / Đời Sống / Tài khoản ngân hàng mở ở Trung Quốc bị phong tỏa, tịch thu: Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói gì?

Tài khoản ngân hàng mở ở Trung Quốc bị phong tỏa, tịch thu: Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói gì?

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng vừa công bố thông tin trả lời kiến nghị của cử tri, liên quan đến hoạt động thanh toán, giao d.ị.ch tài khoản của cư dân biên giới mở tại ngân hàng ở Trung Quốc.

Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng đàm pha’n với phía Trung Quốc cho phép ngân hàng t.h.ư.ơ.n.g mại 2 nước hợp tác, thống nhất thanh toán biên mậu cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và cư dân biên giới. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 9525/VPCP-QHĐP ngày 13/11/2020.

Theo phản ánh của cử tri tỉnh Quảng Ninh, hiện nay, hoạt động mua bán, trao đổi xuất nhập khẩu hàng hóa của cư dân biên giới được phép theo luật pha’p 2 nước Việt – Trung, là chính sách giúp cho hàng nông sản, thủy sản, hoa quả Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc cạnh tranh được với hàng hóa các nước khác.

Tuy nhiên chưa có hợp tác trong lĩnh vực thanh toán biên mậu đối với hàng hóa trao đổi cư dân biên giới. Do đó, trong nhiều năm qua xảy ra tình trạng tài khoản cư dân biên giới thành phố Móng Cái mở tại Ngân hàng Nông nghiệp thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) bị phong tỏa, tịch thu (nếu không có hồ sơ, thủ tục chứng minh nguồn gốc) hoặc cư dân biên giới rút tiền mặt mang về Việt Nam vượt quá định mức được phép mang theo người khi xuất nhập cảnh.

Từ thực tế kể trên, cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng đàm pha’n với phía Trung Quốc cho phép ngân hàng t.h.ư.ơ.n.g mại 2 nước hợp tác, thống nhất thanh toán biên mậu cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và cư dân biên giới.

Trả lời kiến nghị trên của cử tri tỉnh Quảng Ninh, NHNN cho biết, khuôn khổ pha’p lý về hợp tác trong lĩnh vực thanh toán biên mậu Việt Nam – Trung Quốc đã được quy định tại các Hiệp định song phương giữa hai nước.

Trên cơ sở đó, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành các văn bản hướng dẫn việc quản lý đối với hoạt động t.h.ư.ơ.n.g mại biên giới, trong đó bao gồm nội dung thanh toán đối với hoạt động t.h.ư.ơ.n.g mại biên giới.

[28/02/2014 16:27:44] Ngày 28/2/2014, t?i Hà N?i, Ngân hàng Nhà nu?c Vi?t Nam t? ch?c h?p báo công b? k?t qu? di?u hành chính sách ti?n t? 2 tháng d?u nam 2014 và d?nh hu?ng di?u hành chính sách ti?n t? trong th?i gian t?i. Theo dó: 2 tháng qua, các m?c lãi su?t di?u hành du?c gi? nguyên; t? giá, th? tru?ng ngo?i h?i linh ho?t, phù h?p v?i cung-c?u ngo?i t?. Trong ?nh: Bà Nguy?n Th? H?ng, V? tru?ng V? Chính sách ti?n t? ch? trì bu?i h?p báo. ?nh: Tr?n Vi?t – TTXVN[28/02/2014 16:27:44] Ngày 28/2/2014, t?i Hà N?i, Ngân hàng Nhà nu?c Vi?t Nam t? ch?c h?p báo công b? k?t qu? di?u hành chính sách ti?n t? 2 tháng d?u nam 2014 và d?nh hu?ng di?u hành chính sách ti?n t? trong th?i gian t?i. Theo dó: 2 tháng qua, các m?c lãi su?t di?u hành du?c gi? nguyên; t? giá, th? tru?ng ngo?i h?i linh ho?t, phù h?p v?i cung-c?u ngo?i t?. Trong ?nh: Bà Nguy?n Th? H?ng, V? tru?ng V? Chính sách ti?n t? ch? trì bu?i h?p báo. ?nh: Tr?n Vi?t – TTXVN

Việc phong tỏa, tịch thu tiền trên tài khoản của cư dân biên giới Việt Nam mở tại ngân hàng ở Trung Quốc là một trong những biện pha’p nhằm kiểm soát c.h.ặ.t chẽ hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu của phía Trung Quốc.

Căn cứ các Hiệp định song phương Việt Nam – Trung Quốc và các văn bản của Chính phủ, ngày 28/8/2018, NHNN đã ban hành Thông tư số 19/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động t.h.ư.ơ.n.g mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Trong đó, quy định cụ thể phương thức thanh toán phù hợp với từng đối tượng, loại hình t.h.ư.ơ.n.g mại biên giới, bao gồm cả hoạt động thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, d.ị.ch vụ của cư dân biên giới, không có quy định cho phép cư dân biên giới Việt Nam mở tài khoản tại ngân hàng ở Trung Quốc.

“Trong thời gian qua, Chính phủ Trung Quốc có động thái siết c.h.ặ.t, kiểm soát c.h.ặ.t chẽ hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam như yêu cầu hàng hóa phải đạt yêu cầu chất lượng, tiêu chuẩn, vệ sinh an toàn t.h.ự.c p.h.ẩ.m, yêu cầu truy xuất nguồn gốc,…

Do đó, việc phong tỏa, tịch thu tiền trên tài khoản của cư dân biên giới Việt Nam mở tại ngân hàng ở Trung Quốc là một trong những biện pha’p nhằm kiểm soát c.h.ặ.t chẽ hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu của phía Trung Quốc”, NHNN thông tin và nhấn mạnh, sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương tại khu vực biên giới để tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân tuân thủ đúng các quy định về quản lý ngoại hối (trong đó có quy định về mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ của cá nhân ở nước ngoài).

https://danviet.vn/tai-khoan-ngan-hang-mo-o-trung-quoc-bi-phong-toa-tich-thu-thong-doc-nguyen-thi-hong-noi-gi-20201229090939103.htm

About admin

Check Also

Ứng dụng lời Phật dạy trong việc giải quyết các mâu thuẫn xung đột giữa cá nhân gia đình xã hội

Mỗi khi biết được nguyên nhân dẫn đến các mâu thuẫn, xung đột giữa các …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *