Daily Archives: Tháng Bảy 4, 2021

Đá.nh ghen l.ộ.t đồ chưa đủ, chị vợ c.a.y cú đ.ổ nguyên hộp keo 502 vào vùng k.í.n cô bồ, khói bốc xèo xèo

B̼ấ̼t̼ c̼h̼ấ̼p c̼ô̼ b̼ồ̼ v̼a̼n̼ x̼i̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼gớ̼t̼,̼ c̼h̼ị v̼ợ̼ v̼à̼ 4̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ạn̼ đ̼i̼ c̼ù̼n̼g v̼ẫ̼n̼ đ̼á̼n̼h̼ t̼.a̼n̼ t̼.á̼c̼,̼ l̼.ộ̼t̼ s̼ạc̼h̼ đ̼ồ̼ v̼à̼ t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ c̼ò̼n̼ đ̼ổ̼ k̼e̼o̼ l̼ê̼n̼ v̼.ù̼n̼g k̼.í̼n̼ c̼ủ̼a̼ t̼ì̼n̼h̼ đ̼ịc̼h̼. Đ̼.á̼n̼h̼ gh̼.e̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ò̼n̼ l̼à̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ h̼i̼ế̼m̼ t̼r̼o̼n̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ đ̼ại̼,̼ k̼h̼i̼ n̼gà̼y c̼à̼n̼g …

Read More »

Về việc tố sinh viên ngành Y “chảnh chọe”, Nhà báo Nguyên Vũ: “Đừng gây tổn thương cho những người chống dịch!”

Bắt đầu từ hôm qua, FB sôi sục lên vụ “đấu tố” những sinh viên Hải Dương vào Sài Gòn hỗ trợ chống dịch. Nào là “chảnh choẹ”; nào là “về với miền Bắc của tụi bay đi, Sài Gòn không cần tụi bay”; nào là “Sài Gòn không có tụi bay cũng …

Read More »